Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2008

"Δώρα" για τα 17 χρόνια της μάννας


Τα παραπάνω βιβλία χαρίστηκαν στην Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς.
Επίσης χαρίστηκαν βιβλία με τίτλο "Γράμμα στη μάννα με δύο ν" και "Στγμές Ζωής - Στιγμές Ψυχής" σε:
Νοσοκομείο Βόλου 15 βιβλία
Νοσοκομείο Λάρισας 5 βιβλία
Γηροκομείο Βόλου 30 βιβλία
Σε κατοίκους της Χλόης μοιράστηκαν περίπου 100 βιβλία, για την μνήμη και των δύο μαννάδων...